Ons aanbod voor (ex-) topsporters

n-ex-tprogramma        n-ex-tcoach        n-ex-twerk        gevraagde investering

Omdat n-ex-t de (ex-)topsporter op zoveel mogelijk manieren wil helpen om een soepele en succesvolle overgang te realiseren naar een nieuwe tijdsbesteding, bestaat het aanbod uit 3 sporen:

Het n-ex-t programma

In het n-ex-t programma wordt de (ex-)topsporter via een aantal stappen ‘klaargestoomd en afgeleverd:’

Intakegesprek

Dit gesprek heeft tot doel om te komen tot een programma ‘op maat.’

Module 1. ‘De Voorbereiding’

In de eerste stap wordt een persoonlijk profiel opgesteld waarin persoonlijke talenten en ambities in kaart worden gebracht.

Module 2. ‘De Oefenwedstrijd’

Het doel van deze stap is om de ex-topsporter gedurende een korte periode werkervaring te laten opdoen welke gerelateerd is aan de eigen talenten en ambities. Voor bedrijven die hieraan meewerken is dit interessant omdat enige tijd een min of meer bekende topsporter in het bedrijf meedraait.

Module 3. ‘Het Trainingskamp’

Omdat ook het kennispeil op niveau dient te zijn, is er een scholingstraject ontwikkeld van max. 12 maanden. Dit leidt op tot bepaalde M.B.O./H.B.O.-kennis en vaardigheidscertificaten.

Module 4. ‘De Transfer’

Inhoudende een begeleidingstraject naar passend werk, incl. sollicitatietraining, actieve jobsearch en nazorg.

Je eigen n-ex-t coach

Gedurende het gehele programma wordt de ex-topsporter actief begeleid / gecoached door een ervaren en daartoe opgeleide ex-topsporter die behalve het bewaken van de voortgang ook tot het takenpakket heeft om de deelnemer waar nodig te begeleiden en te stimuleren.

Het n-e(x)-t werk

Een erg belangrijk onderdeel in het aanbod is het opbouwen of uitbouwen van een netwerk, in de sportwereld maar zeker ook daarbuiten.
n-ex-t organiseert informele bijeenkomsten waarbij iedereen die betrokken is bij n-ex-t (topsporters, vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties die op een of andere manier met ons samenwerken vertegenwoordigers van n-ex-t zelf) elkaar kunnen ontmoeten. Op die manier ontstaat volop de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en met elkaar mogelijkheden te creëren voor een nieuwe boeiende tijdsbesteding.

De gevraagde investering

n-ex-t is vooral maatwerk. Dat betekent ook dat de aan de (ex-)topsporter gevraagde investering maatwerk is. Uitgangspunt voor n-ex-t is dat de (ex-)topsporter zelf bereid en in staat is om de gevraagde investering op te brengen. Als blijk ook dat hij of zij bereid is te investeren in zijn of haar eigen toekomst.
Hoewel de gevraagde bedragen zeer redelijk zijn en er ook mogelijkheden zijn om een deel van de gevraagde investering terug te verdienen, zal de financiële drempel voor een bepaalde groep topsporters toch een probleem kunnen vormen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij nu geen inkomen uit werk heeft. Voor deze situaties hebben wij echter een aantal mogelijke oplossingen in huis.

Dus, ben je echt geïnteresseerd om aan n-ex-t deel te nemen? Neem dan contact met ons op, waarbij wij je ook over de financiële aspecten uitvoerig kunnen informeren en eventueel helpen